Kallelse till årsmöte 2024-03-24

Välkomna till årsmöte för Borlänge Kampsportsförening, söndag 24 mars kl. 18.00!
Vi kommer vara i konferensrummet på bottenvåningen och alla medlemmar är inbjuds att delta. Kom ihåg att du måste betalat medlemsavgiften för att ha rösträtt.

Under mötet kommer vi diskutera året som gått, klubbens ekonomi och året som kommer. Vill du engagera dig mer i klubben så är detta ett bra tillfälle att börja på.