Allt
Om du har frågor eller funderingar som du inte hittar svar på här på hemsidan kan du kontakta våran ordförande Andreas Åslin.
Tel nr: 073-1806957

Betalning
Har du frågor gällande betalning eller inloggning till GymControl så hör du av dig till vår kassör Niklas Sääv. Snabbast svar får man på Facebook.

 

Klubbkläder
Har du frågor om klubbkläder ska du prata med Magnus Lehto. Han hittar du i lokalen eller på Facebook.

Valberedningen
Vill du engagera dig mer i klubben? Prata med våran valberedning!
Magnus Lehto och Erik Nyman

Skicka ett meddelande till oss