Sportlov

Under sportlovet har knattegruppen uppehåll men vuxenpassen och ungdomsgruppen kör på som vanligt.