Medlemsavgift och Träningsavgift
När du nyttjat den gratis prova på tiden så är det dags att betala för att fortsätta träna. Avgiften är uppdelad i 2 delar. En medlemmsavgift som gäller hela året och en träningsavgift som gäller per termin.

Medlemsavgift: 150kr/kalenderår.
Vuxna (14 år och uppåt): 1500kr
Studerande: 750kr/termin (Studeintyg laddas upp i formuläret nedan)
Barn och ungdom (6-14 år): 750kr/termin
Blåljuspersonal: 750kr/termin (Polis-, ambulans-, räddningstjänstpersonal. Intyg skickas i formuläret nedan)

Tränings- & medlemsavgiften betalas in på vårt bankgiro 5381-8803, alternativt via Swish till nummer 123-456 33 42.
Glöm inte att ange fullständigt personnummer! Är du förälder är det barnets namn och personnummer som ska anges på informationsraden!


Friskvårdsbidrag

Har du möjlighet att nyttja ett friskvårdsbidrag via din arbetsplats? Kryssa i "Ja" för kvitto i formuläret nedan vid ny medlemsregistrering eller kontakta vår kassör Niklas Sääv så skriver vi ut ditt kvitto i detaljerad form.

 
Ny medlem
Är du ny medlem (eller om dina barn är nya medlemmar) vill vi att du registrerar dig i vårt medlemsregister. Det gör du i formuläret här nedan. Föräldrar anger sina tränande barns personnummer och namn, men måste också sedan ange sina egna uppgifter. 

 

Här laddar du upp ditt studieintyg/blåsljus intyg